FAIL (the browser should render some flash content, not this).  
 

Kwalifikacje zawodowe:

 • 1999 praktyki zawodowe w klinice w Zakopanem,

 • 2000 - 2001 Kurs wstępny terapii manualnej odcinka szyjnego kręgosłupa na AWF w Warszawie

 • 2000 - 2001 Kurs wstępny terapii manualnej odcinka szyjnego kręgosłupa na AWF w Warszawie

 • 2001 Fitness Club Gymnasion - Instruktor

 • 2001 Staż, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9

 • 2001- Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9

 • 2002 Kurs "Wprowadzenie do fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu"

 • 2002 Kurs podstawowy PNF

 • 2003 Kurs rozwijający PNF

 • 2004 Kurs kliniczny PNF - w neurologii

 • 2003 Kurs podstawowy Bobath dla dorosłych

 • 2005 Kurs rozwijający Bobah dla dorosłych

 • 2003 Kurs A McKenzie

 • 2003 Kurs B McKenzie

 • 2004 Kurs C McKenzie

 • 2006 Kurs D McKenzie

 • 2004 V Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - czynny udział

 • 2004 - 2005 Udział w I i II Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej

 • 2006- Rozpoczęcie specjalizacji

 • 2006- Prowadzenie projektu badawczego "Analiza wpływu Zespołu Odpychania oraz podjętego rodzaju terapii na powrót funkcji motorycznych u pacjentów po udarze mózgu"

 • 2006 - 2007 Kaiser Foundation Rehabilitation Center Vallejo - stan Kalifornia USA Udział w 6 miesięcznym programie PNF

 • 2006-2007 Prezentacja wykładów na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 • 2007- Kurs PNF 5 w Niemczech - Międzynarodowy Terapeuta Metody PNF